فانوس دانشمند

مرکز مجازی پژوهشگران کوچک و فعالان علمی "فانوس"

فانوس دانشمند

مرکز مجازی پژوهشگران کوچک و فعالان علمی "فانوس"

فانوس دانشمند

طبقه بندی موضوعی

آخرین مطالب

پیوندهای روزانه

سوابق:

  • ایده دهنده و مجری طرح آزمایشی " پژوهش محوری در مدارس " در سال 1390
  • راهنمای پژوهشی و داوری داخلی 2 دوره از مسابقات مدرسه دخترانه فرزانگان 2 (استعدادهای درخشان) در مقطع راهنمایی در سال 1390
  • فعالیتهای علمی و فرهنگی در انجمن علمی دانشگاه پیام نور مرکز دماوند